Wynagrodzenie

Kancelaria stosuje różne rodzaje wynagrodzeń, którego wysokość i forma zawsze ustalane są na wstępie, po zapoznaniu się z meritum sprawy i przed podjęciem szczegółowych czynności.

Proponujemy następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie za konsultacje prawne, które w zależności od czasu trwania porady i stopnia skomplikowania sprawy kształtuje się na poziomie od 100 do 200 zł;
  • wynagrodzenie godzinowe, w którym stawka godzinowa określana jest na początku współpracy, a wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości godzin poświęconych na daną sprawę;
  • wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość ustalana jest na początku współpracy i które pozostaje niezmienne bez względu na czas jaki został poświęcony na daną sprawę
  • wynagrodzenie abonamentowe, najczęściej stosowane przy obsłudze podmiotów prawnych, polegające na ustaleniu stałej wysokości okresowego wynagrodzenia za z góry określoną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym

W sporach sądowych, w sprawach administracyjnych i windykacyjnych wynagrodzenia ustalane są w zależności od stopnia skompilowania sprawy oraz wysokości dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sprawy) jako ryczałt płatny przy podjęciu sprawy, bądź w oparciu o tzw. model success fee – w którym ustalana jest opłata wstępna (niższa, niż przy ryczałcie) i „premia od sukcesu” stanowiąca ustalony z klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia.