Adwokat Maciej Śmidowicz

IMG_9789

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe na tej Uczelni z dziedziny prawa europejskiego.

Od 2014 r. wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa materialnego i w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej zdobywał pracując w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz jako aplikant w poznańskich kancelariach adwokackich.

Włada językiem angielskim i francuskim.